Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU DANZEE.PL 

Dla właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on wszelkich starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej. 

Administrator Twoich danych osobowych: 

DANZEE KATARZYNA GNICH z siedzibą w Sulejówku (05-071), przy ul. Baryłki 13 NIP:8222302208 pod marką DANZEE (dalej jako „DANZEE”) 

Kontakt z nami jest możliwy również pod adresem kontakt@danzee.pl 

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe: 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych naszych Użytkowników wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:  e-mail: iodo@danzee.pl 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych i w jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe? 

DANZEE przetwarza i przechowuje dane Twoje dane osobowe w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

W odniesieniu do świadczenia usług przez DANZEE Twoje dane będą przetwarzane w celu: 

1. Działań marketingowych – promocji i reklamy, produktów i usług oferowanych przez DANZEE oraz stronę www.danzee.pl – w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody; 

2. Kontaktowania się z Tobą – wysyłki newslettera ze strony www.danzee.pl– pod warunkiem zapisania się na newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do momentu rezygnacji z usługi newslettera; 

3. Udostępnienie Ci naszych usług, zawarcia i prawidłowej realizacji zawartych z Tobą umów, w szczególności dostarczenia zamówionych produktów poprzez stronę www.danzee.pl oraz rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami; 

4. Monitorowania aktywności na stronie www.danzee.pl oraz w mediach społecznościowych w celu dostosowania wyświetlanej zawartości do Twoich potrzeb oraz udoskonalania usług przez nas świadczonych, co jest naszym usprawiedliwionym interesem prawnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, przy czym w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika. 

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów. 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych? 

Podanie danych w celu realizacji powyższych celów jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. 

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych DANZEE do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach DANZEE, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług DANZEE jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług naszej strony. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług. 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe? 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług kurierskich i pocztowych, płatności elektronicznych, usług księgowych, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Twoje dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. 

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

W związku z wykorzystywaniem przez nas w działalności marketingowej narzędzi: Google, LLC oraz Facebook, Inc., Twoje dane osobowe mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zagwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE lub porozumienie EU-USA Privacy Shield („tarcza prywatności” UE-USA), do którego przystąpili nasi zaufani partnerzy: ActiveCampaign, Klaviyo, LLC, Google, LLC oraz Facebook, Inc. W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospoda należy się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. 

(TUTAJ NIE WIEM CO JESZCZE BĘDZIE UŻYWANE – NAPISAŁAM TAKIE PODSTAWY) 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych to: prawo dostępu do Twoich danych w tym uzyskania kopii, do żądania sprostowania lub usunięcia danych oraz do ograniczenia ich przetwarzana, do przenoszenia danych osobowych, do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych odbywa się w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych, do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy odbywa się ono w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów DANZEE – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany DANZEE, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. 

Pliki „cookies” – ciasteczka 

Strona www.danzee.pl używa plików „cookies” dla ułatwienia korzystania z witryny. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer.  

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu: 

  1. zapewnienia Użytkownikowi dostępu do usług jakich poszukuje na naszych witrynach 
  1. udoskonalenia naszego Serwisu i usługi, 
  1. zapewnienia bezpieczeństwo na naszym Serwisie 
  1. lepszego przedstawienia naszych usług w celach marketingowych, korzystając z anonimowych danych 
  1. jeżeli wyraziłeś na to zgodę, w celu personalizowania dla Ciebie oferty i treści Witryn w szczególności poprzez remarketing. 

W zależności od kryterium „cookies” można podzielić na róże rodzaje: 

 1. cookies „sesyjne” – są one przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia; 

2. cookies „stałe” – są one przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. 

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia – w takim przypadku korzystanie ze strony www.danzee.pl będzie możliwe, z wyłączeniem funkcji, które ze swojej natury wymagają cookies. 

DANZEE wykorzystuje również cookies zewnętrzne, dostarczane przez Google Inc z siedzibą w USA, w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics. 

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania przez nie dostępu do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies, w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Możesz w każdej chwili usunąć cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. Ograniczenie stosowania cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

Postanowienia końcowe 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Cookies. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie naszych Użytkowników. 

Jeśli nadal korzystasz z naszych stron internetowych po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa. 

Na stronie internetowej www.danzee.pl. znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Facebook, Instagram) i profili DANZEE KATARZYNA GNICH. na takich portalach, nienależących do DANZEE nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami tych portali, natomiast w odniesieniu do profili DANZEE  w ramach takich serwisów Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi politykami. 

Data wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies: 25.10.2020 

Copyright © 2024 Danzee. | Regulamin | Polityka prywatności